Uživatel Přihlásit /  Registrovat
Košík 0 Kč

Obchodní podmínky

Znění obchodních podmínek platných od 1.1.2014

Objednávka

Níže uvedené obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě veciprokone.cz

Dodavatel (prodávající) a zákazník (kupující) se řídí obchodními podmínkami, které vymezují a upřesňují jejich práva.

Slečna Eva Dittrichová

se sídlem v ulici Nad Kyselkou 640

Liberec 30, 463 11

telefon 733 502 878

číslo účtu 2000479807/2010

IČO 00973271

zapsaná v živnostenském rejstříku, je provozovatelem internetového e-shopu veciprokone.cz

 

Kupující je dostatečně upozorněn na obchodní podmínky, a to před uskutečněním objednávky. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Kupující souhlasí s obchodními podmínkami v okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v době, kdy prodávající potvrdí objednáku a kupující převezme zboží.

 

Prodávající ukládá uzavřenou kupní smlouvu za účelem úspěšného splnění. Tato není přístupná třetím nezúčastněným osobám. V těchto obchodních podmínkách jsou srozumitelně popsány kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy.

 

 

Možnosti objednávky:

 

Objednávku zboží v obchodě jezdecke-potreby-liberec.cz je možné uskutečnit pomocí internetového obchodu veciprokone.cz nebo telefonicky, případně emailem.

 

Povinnosti kupujícího

 

Kupující je povinen předat prodávajícímu v objednávce veškeré údaje potřebné k splnění objedvnáky, tzn. Jméno, příjmení nebo obchodní jméno, bydliště či sídlo kupujícího, IČO a DIČ, je-li plátcem DPH, název zboží, způsob vyzvednutí (odebrání) zboží a dopravy, dodací adresa (není-li shodná s adresou bydliště nebo sídla), a veškeré údaje, které by mohly být důležité.

 

Objednávky v našem obchodě jsou závazné.

 

Zrušení objedvnáky je možné do 24 hodin od uskutečnění objednávky. Toto je možné provés emailem nebo telefonem. Prodávající není povinen přijmout tuto změnu v případě, že již zboží bylo předáno dopravci.

 

V případě, že nakupující již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající povinen tuto částku vrátit. Pokud bude chtít nakupující stornovat svoji objednávku později, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě obou stran a případné srážce (poplatku) za prokazatelné náklady s převodem finančního obnosu.

 

Zákazník je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.

 

Prodávající se zavazuje kupujícího informovat o vlastnostech výrobků, které prodává, o jejich způsobu využití a údržby. Pokud je nutné, zařizuje potřebné informace v písemném návodu přiloženém k výrobku.

 

 

Odstoupení od smlouvy

 

V případě, že se kupní smlouva uzavírá pomocí dálkových komunikačních prostředků, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud kupující bude chtít toto své právo využít, realizuje to tím, že na vlastní náklady pošle zboží zpět prodávajícímu na jeho adresu. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

 

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

 

 

Záruka a reklamace

 

 

Délka záruční doby je stanovena zákonem 24 měsíců, kromě zákonem stanovených výjimek - týká se hlavně krmiv, kde je záruční doba 3 týdny. Reklamace se nevztahuje na zboží, s kterým bylo nešetrně zacházeno nebo bylo nesprávně používáno. Záruka se vztahuje na výrobní vady. Kupující je povinen si při převzetí zásilky, zboží překontrolovat, zda je v pořádku zabalené a nejeví známky nešetrné manipulace. Pokud bylo zjištěno, že zboží bylo poničené během dopravy, náhradu za zboží hradí dopravce. 

Zákazník je povinen reklamaci nahlásit neprodleně po zjištění vady zboží a po obdržení instrukcí z naší strany reklamované zboží neprodleně odeslat k nám, pokud bude odeslání reklamovaného zboží požadováno.

Zboží neposílejte na dobírku (vyúčtování v případě vrácení peněz je vyúčtováno dodavatelem). 

V případě reklamace je doprava od zákazníka k prodejci placena prodejcem. V případě zaslání nového zboží místo reklamovaného je doprava placena prodejcem. 

 

 

 

Uživatelský účet

 

Závěrečné ustanovení

 

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „obch.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.


Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch. z.“) a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

Uživatel Přihlásit /  Registrovat
Košík 0 Kč

Při nákupu nad 2000 Kč

Doprava zdarma DPD PPL Uloženka Poštomat